Återvinning av allt material

*  om förutsättningar förändras kan tågbanan monteras ned och monteras upp på annan plats
*  stålet kan smältas ner och användas till nya ändamål
*  marken under tågbanan kan lätt återställas till det skick den var innan tågbanan byggdes
*  Allt material kan återanvändas och det produceras inte något restavfall eller fyllnadsmaterial

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​  
 

Var rädd om vår miljö

Inget material användes som inte kan återanvändas. Vi är rädda om vår miljö och vi producerar inte en massa fyllnadsmaterial om inte spårbanorna användes. De kan flyttas till annat ställe eller smältas ned till nytt stålmaterial. Inget går förlorat och inget belastar vår miljö som avfallsprodukter!

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt