länk till artikeln

El-flyget en utopi!

El – flyg Nu pratas det fritt och brett om elflyg och det verkar ha kommit på modet riktigt. Men precis som allt annat just nu så är el drift lösning för flyget och utan att se konkret på den energiförbrukning som finns under en transport med ett flygplan. Flyget är också förknippat med en statussymbol som förblindar folks verkliga seende på energikostnader och transportkostnader.

Vi kan ta en mycket trafikerade linje Stockholm - Malmö som exempel.. Varje gång tankar B737-700 ungefär 3000 liter flygfotogen med densiteten 0,8 och därmed vikten 2400 kilo med energiinnehållet 42,8 MJ/kg vilket innebär att energiförbrukningen är 102 720 MJ för en timmes flygning med 150 passagerare 684,8 MJ/Pax eller med 534 km 1,28 MJ/km/pax. B737 väger 44,7 ton och lastar 40,4 ton varav 150 passagerare väger 15 ton. (teoretisk kvar för batterivikt ca 25 ton).

1 kWh = 3,6 x 10^6 Joule = 3 600 000 Joule eller 3,6 MJ 1 kg flygfotogen innehåller 11,9 kWh Ett batteri med den absolut senaste teknik klarar att hålla 370 Wh/kg. 1 timmas flygtid krävs 28 560 kWh eller 28 560 000 Wh som motsvarar 76,16 ton batterier Nu var det så att B737 lastade bara 40,4 ton minus vikt av passagerare i detta fallet, kvar fanns ca 25 ton. Batterierna skulle väga 76,16 ton. B737 skulle inte ens klara av att taxa ut och än mindre flyga. Detta är inget alternativ överhuvudtaget!

Läs vad 5 av de mycket sakkunniga om batteridrivna flyplan säger om batteriflygets framtid. Du hittar länken ovan på bilden.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​  

Dessutom har man beslutat att närflyget <500 km skall ersättas med snabbtåg. Det gör att de elflyg man nu pratar om som kommer att ha en räckvidd på 250 km är helt ointressant och det är bara att lägga ned den verksamheten och inte satsa mera medel där. Det är bortkatsade pengar! 

Summerat och råd till politikerna.

Bygg inte ut den laddstruktur som flyget efterfrågar "en dum kommentar - mera kräm i tåtarna". Det finns inga möjligheter att få det att fungera. Se istället till att bygga ut järnvägen så att all persontrafik kommer över på spåret så fort det går. 

Järnvägen löser den framtida strukturen

Med en höghastighetsförbindelse mellan de stora städerna kan flygtrafiken på Bromma läggas ned men även stora delar av trafiken på Arlanda. Ingen utbyggnad av Arlanda kommer att behövas och där finns bara kvar den långväga utlänska trafiken. Allt detta får nu stöd i det beslut som fattas i bryssel den 1 december 2022.

Vi står inför att bygga upp en ny effektiv infrastruktur och som skall gälla för många år framåt. Bygg den inte fel, det kommer att straffa sig för lång tid framåt och blir det fel så är det det bästa sättet att avindustrialisera Sverige.

Med höghastighetsjärnväg för persontransporter
I ett nät av höghastighetsjärnvägar, lätta och där tågen kan förflytta sig i det närmaste ljudlöst, friktionsfritt blir valet av tåg väldigt enkelt i förhållande till flyget. Det flyg som kommer i den närmaste framtiden och är elektriskt drivna kommer inte att kunna möta marknadens krav. Korta räckvidder och skall de vara eldrivet har de inte alls möjligheter att konkurrera. Kostnaden per resenär blir mycket höga då antalet passagerare blir lågt i de flygplan som kommer att finnas. Dessutom kommer räckvidden att vara starkt begränsad. Det kommer totals sett att ta mycket längre tid att förflytta sig med flyg istället för med våra låätta snabba höghastighetståg som dessutom går från centrum till centrum på reseortrna. Flyget är inget allternativ!

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

För framtidens utvecklingar och nytänkande!