Avsevärt förenklad samhällsplanering

*  Med räls på pelare blir markinköpen billigare, eftersom mindre mark krävs och verksamheter i städer samt jord- och ​skogsbruk kan fortgå obehindrat
*  Befintliga stationer i städer kan ligga kvar och lätt att finna plats för omlastningscentraler utmed banan
*  Snabbare tillståndsgivning
*  Låg bullernivå från tåg: med inbyggt bullerskydd i brobanan, stålbroar fyllda med en massa, och rälsen fästade i ljuddämpande material
*  Skillnader i åverkan på odlingslandskap och samhällen belyses i bildparen ovan och nedan med det breda spårområdet. Tåg på pelare har alla fördelar

Militära- och försvarteknisk​a aspekter

*  Brobanan är byggd i stål som ett lego, och kan monteras ner och återanvändas. Vid terrorattack kan den  snabbt byggas upp igen och trafiken återupptas
*  Sabotage eller sprängd sektion av brobanan kan snabbt ersättas med en ny, eftersom den består av sammansatta legodelar i stål
*  Allt kan transporteras med tåg / lastbil och allt är hanterbart med utrustningar som finns på marknaden idag

Vi vill bygga lätta brobalkar för att trafikeras av lätta och snabba InfraMag tåg 

Genom att bygga med våra lättaste moduler så kan vi hålla nere kostnaderna kring hälften av de kostnader man idag presenterar för byggnationer av höghastighetsbanor. Tågen blir också billigare men kan trafikeras med betydligt högre hastigheter med den utformning som InfraMag har,  Tågen klarar dessutom betydligt större lutningar vilket underlättar att följa kuperingen i landskapet. Dessutom klarar ImfrasMag av snävar kurvradier då tåget inte kan spåra ur eller lämna tågbanan. Säkerheten är total. 

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Komment​arer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt