Höghastighetståg och lätt intermodal

I det glest befolkade Sverige räcker inte passagerarunderlaget till för att motivera en utbyggnad med höghastighetsförbindelser annat än mellan storstadsregionerna. Att även kunna ta lätt gods kan bidra till bättre ekonomi. Försäljning över internet växer snabb och skapar efterfrågan på snabba leveranser av paket direkt till kund.

-  Låt höghastighetståget frakta mindre gods och paket som kräver snabb leverans till kund
-  Tåget kan förses med plats för små containrar som kliver på och av tåget lika snabbt som passagerarna
-  Internet försäljningen skapar stora mängder av små sändningar som ska nå kunden under helst samma dag

Ovan en bild där hela tåget består av gods

Vår flexibla lösning med en plattform tillåter blandade tåg med såväl passagerare som gods. Pakettransport kan ge intäkter för att investera i en snabb tågförbindelse där passagerarantalet inte räcker till.

Blandat tåg med person och gods

På webbsidan, CCT.se, presenteras en lösning med en automatiserad process för hanteringen av speciella lätt-containers för höghastighetståg. Vi har utvecklat en enkel teknik med ”Myran” för att lasta av och på containrar från tåget till stationen/terminalen. En animering av omlastning av containrar visas om du klickar på videon nedan.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt