InfraMag - Framtaget för ett vara billigt, snabbt, säkert sätt att transportera personer och lätt gods. 

InfraMag tar till vara de bästa ifrån flera system för att förflytta personer och lätt gods. En kompletterande utveckling är att använda magnetbärning av permanentmagneter vilket är avsevärt billigare än den rena Maglev Tekniken. 

Det ger också människan möjligheter att uppleva den natur som man passerar igenom och vi har satt en begränsning i hastighet till 600 km/h. Det tycker vi är en tillräcklig hastighet mellan våra stora tätorter.

Tågens utformning gör också att  de kan inte spåra ur varför hastigheter på 600 km/h är helt tryggt att färdas fram igenom landskapet. Järnvägen är dessutom byggt på landkspasbroar på ett helt nytt sätt och inga kollisioner finns mellan andra fordon, människor eller djur.

InfraMags fördelar

Låga investeringar
Låga investeringar i både järnvägsbanan och fordonen. Allt är industrellt byggt och kan massproduceras till låga priser både vad det gäller banan samt fordo​nen.

Snabba byggtider
Både då det gäller brobanan, tillägget för InfaMag och fordonen talar vi om mycket korta byggtider. Järnvägsbanan är uppbyggda av moduler och kan lätt industriellt produceras.

Låga underhållskostnader
Underhållet av banan inskränker sig till ommålningar vart 40:e år. Kan utföras fast banan är utsatt för trafik. Underhållskostnaden av fordonen är extremt låga då de uppbärs av permanentmagneter som efter 100 år har tappat endast 10 % av sin bärkraft. Större delen av transporttiden sker med i det närmaste nollvärden i friktionen. Endast boggins friktions påverkar systemet.

Låga utsläpp av CO2
Mycket låga utsläpp av CO2 som i det närmaste är noll.

Tågbanan kan monteras ned och flyttas till annan plats
Skulle den situationen uppstå att tåglinjen skulle behöva flyttas är detta inget problem då tågbanan kan monteras ned och monteras upp igen på annan plats.

Allt återanvändbart
I det fall att man inte har andvändning av tågbanan kan allt smältas ned och bli till nya stålprodukter. Inget går förlorat och återanvändningen är 100% av allt material.

Människans upplevelser viktiga
Inte minst viktig är den mänskliga upplevelsen att transporteras med våra tåg. Här ser du den omgivning som du passerar igenom och kan få en bekväm och behaglig resa.

Kommunikationer fungerar
Du kan fritt komunicera med mobilnätet och du är inte avskild någon gång.

Snabb utrymmning
Vid brand eller andra problem, stopp på trafiken kan tåget nås från vanliga kranbilar eller de nedgångar som finns utefter banan.

Tyngre traffik
Det går även att bygga den version av tågbanan som konkurrerar med den markbyggda versionen och med bärigheter på 18 ton per axeltryck. Den kan också förses med InfraMags fördelar för treansporter

InfraMags nackdelar

Oprövad teknik
Kan anses som oprövad i sin sammansättning fast de olika delarna bygger på redan beprövad teknik.

Hastigheten
Är satt till en begränsning på 600 km/h. Kan dock ökas utan att säkerhetskraven blir åsidosatta.

Speciella fordon
För att kunna utnyttja hastigheten fullt ut krävs speciella fordon med den permanenta magnetbärningen.

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt