Extremt kort byggtid!

C:a 5 år för hela Sverige förhandlar​n​as järnvägsutbyggnad

*  Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast betongfundamenten till pelarna gjuts på plats om
     man väljer att göra fundamenten i betong. Vi har också utvecklat ett helt nytt sätt att skapa fundamenten utan betong. 
*  Lätta brobalkar 28 ton och pelare är enkla att transportera till byggplatsen
*  Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler
*  Beprövad teknik och material

Tidsbesparingen för passagerare på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Några bilder som visar olika stadier i byggnationen av en ny tågbana

Öppen för trafik

Det beräknas att arbetslag kan färdigställa 4 x 30 m höghastighetsbana per skift vilket ökar banlägden med 120 m för varje dag eller skift som arbetena pågår.

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt