Låga kostnader för investering, drift och underhåll

Tåget på bilden har inget att göra med InfraMag utan får ses som en ren illustration

Investering

*  Alla komponenter är standardiserade och fabrikstillverkade och monteras på plats
*  Pelare och brobalkar är helt i stål. En brobalk på 30 meter väger endast 35 ton och kan lyftas på plats med en mindre kran och transporten av balkar kräver inte mer än              vanlig timmervägsstandard
*  Befintliga stationer kan uppgraderas, och nuvarande vagnpark kan användas tills den fasas ut
*  Mycket låga kostnader för markinlösen

Drift

*  Ingen snöröjning eftersom snön faller mellan spåren ner på marken
*  Osannolik risk för urspårning där lok eller vagnar hamnar på marken
*  Osannolik risk för driftstopp pga kollision med andra fordon, djur eller människor
*  Liten risk för kopparstöld och annan åverkan på tågbanan

Underhåll

*  En räls har lång livslängd då alla 4 sidor kan användas som kontaktyta mot tåghjulen genom att rälsen kan lyftas upp och vändas med den nya sidan          som kontaktyta
*  Vid marksättning kan pelarens höjd lätt ljusteras
*  lätt att byta ur skadade delar
*  Målningen håller i ca 40 år och brobalkarna kan målas om utan hinder för tågtrafiken

Bygger med lätta modu​ler

Vi bygger vår höghastighetsbana med våra lättaste moduler vilket gör att banan är endast öppen för person trafik. Det gör att kostnaderna för att bygga höghastighetsjärnvägen blir bara ca hälften av de kostnader man idag presenterar för byggnation av höghastighetsbanan.

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt