INFRAMAG för framtida magnetburna transporter

InfraMag mellan  Stockholm - Haparanda - Helsingfors

En snabb höghastighetsbana som går runt Bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät för persontransporter som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan och en tabell över totala restiden.

Det betyder att åker jag 08:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 14:34. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma dag. Tågets enkel resa är 8 timmar och 34 minuter. Avgår tåget från Helsingfors 15:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 23:34 på kvällen. Dessutom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på många ställen under resan. Det blir en mycket hög servicenivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och det kommer att få till följd att inrikesflyget kan helt läggas ned för de flesta destinationerna som finns inom upptagningsområdet.    

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Helsingfors

H öghastighetståget kommer att pacera:
Stockholm
Arlanda
Uppsala
Gävle
Söderhamn
Hudiksvall
Sundsvall
Härnösand
Örnsköldsvik
Umeå                                                           Helsingfors
Skellefteå                                                   Åbo
Piteå                                                            Pori
Luleå                                                            Vasa
Kalix                                                             Kokkolla
Hapanda                                                     Oulu
                             Vidare i Finland                                   

Avgår Ankommer
Stockholm 08.00 Arlnada 08-08.20
Arlanda  08.10.20 Uppsala 08.14.40
Uppsala  08.16.40 Gävle 08.33
Gävle 08.35 Söderhamn 08.48.45
Söderhamn 08.51 Hudiksvall 09.01.12
Hudiksvall 09.03.10 Sundsvall 09.16.39
Sundsvall 09.18.40 Härnösand 09.26.17
Härnösand 09.28.15 Örnsköldsvik 09.44.46
Örnsköldsvik 09.47 Umeå 10.04.20
Umeå 10.06.20 Skellefteå 11.11.0
Skellefteå 11.13.0 Pieå 11.26.31
Piteå 11.28.30 Luleå 11.38.27
Luleå 11.40.30 Kalix 11.53.58
Kalix 11.56 Haparanda 12.05.20
Avgår Ankommer
Haparanda 12.07.20 Oulu 12.27.56
Oulu 12.30 Kokkolla 12.59.14
Kokklla 13.02 Vasa 13.20.44
Vasa 13.23 Pori 13.51.13
Pori 13.53.30 Åbo 14.07.14
Åbo 14.09.15 Helsingfors 14.34.16

En framtida lösning på trafiken runt Bottenviken. Med ett snabbt och lätt InfraMag tåg kan en mycket hög service nivå upprätthållas och som kommer att tuilltala många resenärer. Startar tåget en timma tidigare dvs 07.00 från Stockholm finns det tillbaka i Stockholm 22.34.