InfraMag framtida magnetburna transporter

InfraMag tåg mellan Luleå - Narvik

Det böpr påpekas att tåget på bilden inte har något med InfraMag att göra utan får ses som en ren illustration

Persontransportbanan
Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Polar - Malmbanan - godsbanan
Banan byggd på pelare och kan även trafikeras av vanliga tåg. Den bör också dimensioneras för att klara av de tunga godstransporterna vilket skulle kräva de tyngre banprofilerna och med att axeltryck på 35 ton. 

Att bygga ut banan till att vara möjlig även med InfraMag är tveksamt då material ifrån malmvagnar (magnetiskt) kan ramla ned på spåret och orsaka problem med själva magnetbanan. Praktiska prover bör göras för att verifiera möjligheterna om detta är möjligt. 

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan 
Luleå och Narvik även kallad Malmbanan men då som persontransportbana

Den nya - linje 2
Kommer att trafikeras precis som den tidigare malmbanan. Stationerna efter sträckan är:

Luleå                      * mötesplats för anslutande linjer
Boden
Gällivare               * mötesplats för anslutande linjer
Kiruna
Riksgränsen
.
.
Narviik

Nedanstående tabell visar tiderna för ett höghastighetståg med hastigheten 450 km/h

Avgår Ankommer
Luleå 08.00 Boden 08. 07
Boden 08.09 Gällivare 08.42
Gällivare 08.44 Kiruna 09.03
Kiruna 09.05 Riksgränsen 09.25
Riksgränse 09.28 Narvik 09.37

Det betyder att hela resan ifrånLuleå till Narvik tqar 1 timma och 37 minuter inklusive stopp på 5 stationer varvid den 5:e är Narvik. Det skulle alltså vara möjligt att upprätthålla den dagliga trafiken m​ed en gång varanannan timma mellan Luleå och Narvik. Skulle man viluja korta av tiden kan det ordnas ett mötesspår på ca halva sträckan.  Det finns möjligheter att lägga upp ett radikalt och ekonomiskt alternativ även i de glesbefolkade områdena. I Gällivare möter även inlansbanan upp varför där kan det vara lämpligt med en mötesplats.