Trafikverket - bör avvecklas helt och göras om från grunden!

Ett verk som skall avvecklas på direkten och delas upp i verk för respektive transportslag. Tanken var att få ett rationellt verk som kunde verka på bästa sätt för alla transportslag, kostnadseffektivt och rationellt ytnyttjade för alla transportslagen. Men det blev tvärt emot. En stor och otymplig organisation som styrs till stor del av den dominerande lastbilsmaffian.  FFI (Fordonsteknisk Forskning och Innovation) har egna avdelningar på Trafikverket, men även på Vinnova och Energimyndigheten. Hur kan det få förekomma? Vi har Europas inneffektivaste Trafikverk. Vi har legat långt framme men idag återfinns vi 22 plats. Det talar för sig skälvt. Bättring måste till omedelbart.

Idag ger staten en klumpsumma till trafikverket som skälva svarar för att dela medlen åt de olika trafikslagen. Att det inte har fungerat finns det åtskilliga bevis på. Ju förr man inser att det inte fungera ju bättre är det. Man måste åtgärda detta på direkten.

Det nuvarande Trafikverket skulle göras om från grunden där alla som är anställda skulle sägs upp. Återanställningen skall vara mycket restrektiv och person som är motiverat att återanställa skall fördelas på de olika verken. Kunskaper skall äga företräde och att ha varit anställd på verket är ingen merit utan snarare en tung belastning.

Nya Banverket
Nya Luftfartsverket
Nya Vägverket
Nya Sjöfartsverket


Personer som anställs ska ha högt ställda krav inom de repspektive transporgrenarna. Nu får det vara slut på "gubb- och kärrningdagiset" som har varit ett utmärkande drag på personalpolitiken inom Trafikverket.

Vad vill den nya svenska re​​geringen med trafikverket

Det som man kan läsa mellan raderna är att den nya regeringenvill skapa förutsättningar att helt avveckla järnvägstransportrna​. Man drar ned pengarna för järnvägssidan men ökar pengarna för fordonssidan på väg. Trots att detta är den sämsta investeringen som man kan göra. Återigen framträder FFI:s påverkan på vår infrastruktur. Av nedanstående figur visar klart att vägtrafiken är det största problemet inför framtiden. 

Ännu mera misstänksamt framträder vid en granskning av Trafikverkets agerande

Vid en genomgång av Trafikverkets kostnader för planering av järnvägar så kan man konstatera att det egentligen uppträder inget annat än rent bedrägeri eller hur skall man tolka följande siffror: 

Trafikverket har använt 7 miljarder kronor i planering för Ostlänken utan att bygga en meter spår det är 46 700 kronor per meter i tankearbete. I Finland Timmesbanan 152 kilometer kostar planeringen 200 miljoner kronor 1 300 kr/meter. Man kan inte skylla på landskapet då det gäller ungefär liknande förutsättningar. Man kan skylla på inkompetens men det är för stora skillnader. 

Tanken kan inte undgås att detta handlar om rent bedrägeri där man vill få järnvägen att framstå väldigt negativt och kostsamt i förhållande till vägtrafiken, för att helt enkelt kunna lägga ned järnvägen. Detta skulle anmälas direkt till Riksrevisionsverket. Det går inte att undvika tankar på att kostnader har förflyttas från vägsidan till att hamna på järnvägssidan. 

För ett antal år sedan fick man från regeringen en stor summa för att arbeta med Ostlänken. Vid en kontroll så visade sig att Trafikverket hade tagit de medlen och lagt på utbyggnaden av E4 i Norrland då man ansåg det som mer nödvändigt. Järnvägsprojeiktet flyttades 10 år framåt.

 Vid en kontroll med Riksrevisionsverket om det var möjligt att hantera medlen på det sättet så stort det klart att Trafikverket bestämmer skälva hur medlen skall fördelas. Det är egentligen de 24 generaldirektörerna som driver Sverige. Skall pengarna komma järnvägen tillgodo måste riksdagen öronmärka beloppen. I så fall fungerar Trafikverket som en administratör.
   
Återigen kan vi konstatera att FFI har stor inverkan på hur de likvida medlen från regeringen hanteras av Trafikverket. Hur länge ska det dröja innan man gör något radikalt åt Trafikverket. DET FUNGERAR INTE! Skattebetalarna är de stora förlorarna.   

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Kommentare​r:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening.

För framtidens utvecklingar och nytänkande!