InfraMag framtida magnetburna transporter

Externa broschyrer och utredningar i pdf format

Här har vi samlat några externa dokument som vi tycker är intressanta att t​a del av

Transport och klimat

Beställare: Grensekommitéen Värmland Östfold
Utredare och författare av skriften;
Per Corshammar

hämta pdf

Samband mellan klimat, transport, ekonomi och global tillväxt

Beställare: Grensekommitéen Värmland Östfold
Utredare och författare av skriften;
Per Corshammar

hämta pdf

Comparative evaluation of transhipment technologies for intermodal transport and their cost

Beställare: EU
Utredare och författare av skriften;
PWC och Kombikonsult,
Engelska 

hämta pdf