InfraMag framtida magnetburna transporter

Vi siktar på att skapa framtidens infrastruktur på järnvägen byggda på landskapsbroar, Det är det absolut billigaste sättet att bygga nya järnvägar. Snabbt, ekonomiskt, miljövänligt och har framtiden för sig.

Framtiden är här!

Att skapa framtidens infrastruktur

Förenklad 
samhällsplanering

veta mera

Tillstånd att bygga järnvägen blir avsevärd enklare och du kan utnyttja marken u​nder banan. Du gräver inga diken i naturen.

Korta byggtider

veta mera

Byggtiden är avsevärt mycket kortare än att bygga på marken. Vi bygger med standariserade modulertill  låga enhetskostnader.

Låga kostnader

veta mera

Vi bygger med standiserade moduler så ger det mycket låga kostnader. Kontroll på byggkostnaderna, helt annat sätt än du bygger på marken

Miljösmart

veta mera

Allt är byggt med avseende på ett miljösmart  byggande 

Återvinningsbart

veta mera

Allt är återanvändbart och  demonterbart. Förutsättningarna ändras, så monteras järnvägen ned och flyttas. Inget går förlorat.