Framtidens järnväg byggs med moduler på pelare

Järnvägen på pelare och helt i stål kan nu byggas till förmånliga priser och med liten miljöpåverkan.

Höghastighetsbanan byggs på pelare vars höjd anpassas för att tågbanan ska bli så horisontell som möjligt. Tågbanan har ingen större åverkan på natur eller djurliv där den dras fram. Vissa områden som är känsliga för att anlägga banvallar kan bli aktuella för en tågbana på pelare. De standardiserade brobalkarna kan användas överallt och man kan välja att låta dubbelspåret vila på en eller två pelare. Modulerna produceras industriellt i stora serier och monteras på plats. Många industrier och företag kan sätta samman de standardiserade modulerna, och de närmast belägna kan engageras.

En längd på 30 meter ger bra möjlighet att följa landskapets variation och att vikten gör att vanliga lastbilar och lyftkranar kan användas.

Tåget avsett för Dimensionerande axeltryck Hastighet Vikt per meter stålbrobanor Vikt per meter betongbrobanor
Persontransport och lätt kombi 18 ton 320 km/h 5 ton 23,2 ton
InfraMag lätta tåg < 10 ton 450 - 600 km/h 3,9 ton -------
Vanliga persontåg 23,2 ton 320 km/h 6 ton 23,2 ton
Godståg 35 ton 320 km/h 8 ton inga uppgifter

Botten element

Kan utföras på plats eller monteras av färdiga element som anpassas till terängen

Brobalkar

Prefabricerade industriellt och färdiga att lyftas på plats. Varje brobana har en längd på 30 meter.

Enkel pe​lare 

Enkelpelare som monteras parvis och kommer att finnas under varje brobana. På skissen finns också de skarvdelar som skall finnas för att kunna skapa de pelarhöjder som erfordras

Dubbel pelar​e

Kan användas när man bygger i städer och i samhällen eller det ställer krav på enekel koncentrerad nedförning till markplanet

Huvudtvär​balk

Huvudtvärbalk som binder ihop enkelpelarna och bildar undelag för tågbrobanorna. 

Huvudtvärbalk

Huvudtvärbalk som är avsedd för enelpelarna. Tvärblaken bär upp 4 tågbrobanor dvs dubbelspår på varje pelare.

Tvärstag

Bilden till höger får symbolisera de tvärstag som kommer att finnas mellan tågbrobanorna.

Bomberingsunderlägg

Mellan tvärbalkarna och tågbrobanorna kan avsedda bomberingsunderlägg finnas för att klara av att ge tåget den lutning som erfordras vid högre hastigheter.

InfraMag tillägg

InfraMag är skapat som ett tillägg till de vanliga tågbrobanorna. Kan även aderas efteråt till redna verksamma tågbrobanor. De måste doch hålla en bestämd planhet och toleranser för att detta skall vara möjligt.

Luftledning, signalsystem, gångbanor etc... 

All elektriska ledningar, signalsystem mm som skall till för att tåget kan köra på banan, liksom alla nödvändiga gångbroar

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt