Bildserie som visar lastning av en container till ett höghastighetståg och som sker automatiskt

Tåget vid stationen har inget med InfraMag att göra utan får ses som en ren illustration

Höghastighetstågen behöver godset för att bli en lönsam investering

Att det lilla landet Sverige skulle klara av investeringarna i höghastighetståg utan att godset kommer att kunna räknas in anser vi som helt uteslutet. Det lilla befolknings underlaget som Sverige har, och det utsträckta landet utformning, medger inte att godset lämnas utanför. Det går inte att räkna hem höghastighetstågen med undantag för vissa korta sträckor. Vill man investera i Höghastighetståg så är gods inblandningen ett måste.

Det går att lösa med innovationer som svarar för en framtida inblandning och skapar ett ekonomiskt underlag för en kommande investering och en utbyggnad av ett höghastighet nätverk.    

Varför inte en gemensam lösning med terminal för passagerare och gods

Det går att lösa med gemensamma utrymmen om man låter delar av tåget frakta gods och den andra delen passagerare. Med vår teknik att hantera containers så kliver en container av tåget på 2 minuter och det sker utan att en människa är involverad. Räknar man med 5 minuters stopp så hinner tekniken även lasta en container på den tiden. Det betyder att det blir helt andra kalkyler för att betala investeringarna för höghastighetstågen.

Höghastighetstågen kan ligga en våning upp i förh​ållande till den vanliga stationen

Rationell lösning med höghastighetstågen 1 våning upp

Det går att skapa mycket intressanta och innovationsriktiga lösningar som kan förena passagerare trafiken tillsammans med godstransporter. Det kommer att betyda mycket för de ekonomiska resurser som behövs för att genomföra höghastighetståg investeringarna.

Allt eftersom internet godset växer finns ökat intresse för gemensam lösning

Internet godset kommer givetvis att öka och kommer att ställa allt högre krav på snabba transporter. För Sveriges del med det låga befolknings underlaget kommer det att vara av intresse att kombinera person och det snabba internet godset. det går att skapa mycket intressanta och relativt stora terminaler med ett stort flöde av både passagerare av gods genom de gemensamma terminalerna.

Hamnarna skall involveras

Givetvis skall hamnarna integreras i höghastighetståg utbyggnaden. De är viktiga brytpunkter för mycket av godset som kommet till Sverige men även lämnar landet.

En rationell upplagd lösning för hamnen har stor betydelse för godsflödet in och ut från landet. 

Sveriges möjligheter med höghastighetstågen står och faller med godset

Den mycket infekterade debatten om höghastighetstågen möjligheter till investering kommer i en helt annat läge om man involverar godstrafiken. Det är inte bara i Sverige detta behov finns utan i de flesta länder som har ett alldeles för litet folkunderlag för att det skall motivera enbart persontransporter. 

EU beslut den 1 december 2022

EU tog ett beslut den 1 december 2022 att alla godstransporter skall över till järnvägstransporter eller sjötransporter. Lastbilarna skall bort från våra vägar och kommer endast att accepteras som lokaltransporter mellan intermodala terminaler och kund. Alla städer/samhällen med över 100 000 innevånare skall ha intermodala terminaler för person och godstrafik. Skall vara utbyggda till den 31 december 2027. 

Man  har också enats om att fortsätter man att köra som vanligt och inte bygger det som har stipulerat kan EU centralt gå in och överta infrastruktur planeringen i varje enskilt land. 

Dess utom finns det inskrivet att "poluter pay", vilket gör att drivmedelspriserna kommer att få allvarligt stora kostnadsökningar vilket kommer att bli kännbart för svenskt näringsliv.​   

Kommentarer:

Nedan kan du lämna dina kommentarer. Vi svarar så fort vi har läst av din kommentar och om den behöver ett svar ifrån oss. Behåll en hövlig och saklig ton. Personliga angrepp eller rasistiska kommentarer tas bort direkt. Välkommen att säga din mening:

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt