Vi kommer att jämföra de tre transportaltern​ativen mot varandra för att se vad som är bästa alternativet

De tre alternativen har det gemensamt att de har enbart elektrisk drift​. De riktivärden som gäller för varje transport alternativ finns specificerade nedan. Vi kommer att göra jämförelsen i tre huvudalternativ. Tåget är ett InfraMag tåg och med hastigheten lagd till 450 km/h. Bilen är en Tesla xxx. Flyget har sina värden i det som finns visat idag, elektrisk drift och med en en hastighet på 500 km/h.

1. Tid för transportens genomförande
2. Energiåtgång för transporten
3. Energieffektiviteten per passagerare


Start och slutdestination är samma i de tre olika alternativen. Det betyder att en jämförelse kan göras mellan de tre transportslagen. Detta är ingen vetenskaplig studie men får ses som en indikation på hur de olika transportslagen står i jämförelse med varandra. På denna sida visas tidskillnader för de lika transportslagen. En mosvarande sida visar energiåtgången för de olika transportslagen. Redovisade energiåtgången per passagerare. 

Som utgångsdestination väljes Stockholmd då de flesta tåg och flyglinjer ut i landet går ifrån Stockholm.
De destinationer som kommer att jämföras är:

Stockholm - Gävle - Sundsvall - Örnsköldsvik - Umeå - Luleå -Kirunna
Stockholm - Malmö, Stockholm - Göteborg, Stockhoolm - Oslo, Göteborg - Malmö, Göteborg - Oslo


På denna sida kommer enbart tidsaspekterna att publiceras:
Energi och energiåtgången samt energieffektiviteten per passagerare återfinnspå sidan Energi per resande.

Vilkor då man reser med höghastighetståget och hur man 
kan utnyttja restiden

Villkor då man reser med bil  och hur man kan utnyttja 
restiden

Höghastighetståget Kan utnyttja restiden till arbete
Höghastighetståg 100 %
Bilen Kan utnyttja restiden  till arbete
Bilåkning Nej, endast diskussioner  mellan passagerare eller via mobil

Vilkor då man reser med flyget och hur man kan utnyttja restiden 

Flyget Aktivitet Tidsfaktor Kan utnyttja restiden till arbete
Tåg Anslutning Arlanda 20 min Tveksamt
Promenad Incheckning 15 min omöjligt
Flyg Aktiv flygtid Beroende på sträcka Svårigheter
Buss Busstransfer 30 -45 min Tveksamt

Om du går in på respektive sträckas resultat så framgår det i sammanställningen nedan 

Sammanställning av resultaten av tidsåtgången för respektive anslutning

Förbindelse fr​ån stock​ho​lm 

Sträcka Höghastighetsjärnväg Direktlinje H-tåg Tesla Flyget
Stockholm - Gävle 48 min 45 sek 1 h 29 min 1 h 29 min
Stockholm -Sundsvall 1 h 16 min  52 min 40 sek 4 h 32 min 1 h 50 min Batteriet skulle behöva laddas 1 ggr.Addera till 1 h
Stockholm - Örnsköldsvik 1 h 45 min 1 h 12 min 51 sek 5 h 41 min 2 h 03 min Batteriet skulle behöva laddas 2 ggr. Lägg till 2 h
Stockholm  - Umeå 2h 4 min 1 h 27 min 46 sek 7 h 8 min Kan behöva laddas 1 h 2 h 12 min Batteriet skulle beöva ladda 2 ggr lägg till 2 h
Stockholm  Luleå 3 h 28 min 2 h 5 min 20 sek 12 h 17 min inkl 1 h för laddning av batterier 2 h 37 min Batteriet skulle behöva laddas 3 ggr lägg till 3 h
Stockhoim - Haparanda 4 h 5 min 20 sek 2 h 20 min 14 h 5 min inkl 1
 h för laddningar av bateriet
3 h 12 min Batterier skulle behöva laddas 4 ggr lägg till 4 h
Haparanda -
Helsingfors
2 h 27 min 1 h 35 min 9 h 19 min inkl 1timma för laddning av batteriet Finns inget flyg som går att jämföra med.

Finns inga el-flygplan som klarar sträckorna idag.
Sträckorna bör därför läggas ned. El-Flyget i en nära framtid klarar 250 km i räckvidd och en max hastighet på 500 km/h och max 50 passagerare

Åk snabbt, billigt och säkert                 Tyst, bekvämt och behagligt                 100 % miljövänligt