InfraMag framtida magnetburna transporter

Bakgrundsfakta och beräkningar

Tider för transporter
Överslagsberäkningar som finns bakom de siffervärden som presenteras för tågens tidsbehov mellan centralorten. Vi har inga verkliga data eftersom inte jänvägen är byggd på alla ställena utan vi får gå på avstångstabeller som finns till förfogande.

Som riktlinjer så finns startsträckan tar ca 1 mil för att komma upp i avsedd hastighet.
Uppehåll på stationerna är kalkylerad till 2 minuter.
Retadationssträckan från hastigheten ned till noll tar det motsvarande 1 mil.

Med dessa hypotettiksa siffror kan man beräkna tidsåtgången fö​r den kompletta transporten. 


Energi för förflyttning

Rull motståndet
För att förflytta tåget går det åt energi. Men avsevärt minder än för vanliga tåg. Eftersom tåget är helt uppburet av permanent magneter så blir den vertikala parametern F i den förts delen av ekvatione = 0 då magnetkrafterna bär upp massan multiplicerad med g för att erhålla den totala vertikala kraften på massan.

I vårt fall finns en höjd och reglerbar boggi som ser till att tågen kommer att röra sig framåt och bakåt. Ve beräknar inledningsvis att vi tyar ett tryck med boggi som motsvarar vertikalkraften med 5 %. Det ger oss möjligheter att förflytta fordonet.

Luftfriktionen
Det blir den helt avgörande kraftekvationen för att påverika tågets förflyttning. Det betyder att utfromningen av tågets nos/framparti måste noga studeras och utvärderas för att utgöra minsta möjliga motstånd.

Kombinerad funktionen för förflyttning
För att kunna förflytta fordonen finns en samverkan mellan en höjd och reglerbar boggi som löper efter den räls som finns på tågbanan. Boggin kan ansättas i det tryck mot rälsbanan som ger en horisontell kraft att flytta tåget. Den ger också möjligheter att påverka tåget att sänka hastigheten vilket ger att den energin kan återvinnas till tåget. Noggranna beräkningar och tester behöver göras för att utforma en optimal lösning.