Broschyr godstransporter

En enkel broschyr sammanställt över godstransporter

öppna som pdf

Rapport över godstransporter

En enkel rapport som beskriver godstransporter som vi ser det

öppna som pdf
KTH rapport över terminalprojekt i Göteborg
KTH sammanställde resultatet av provkörningarna i Göteborg
öppna som pdf

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.