InfraMag framtida magnetburna transporter

El-Flyget en utopi!


Det finns inga batterier med den energitäthet som erfordras för att kunna klara av flygets krav, att med el flyga i den motsvarighetsgrad som man gör idag.  

Idag pratar man om elflyget som kan ta 50 passagerare och flyga 250 km skall finnas framme år 2030. Elflygel har ingen framtid, inte så länge batterierna har den låga energitätheten som finns idag och som verkar finnas inom överskådlig tid.  

Vem vill ta sig till Bromma och flyga till Gävle och sedan in till centrum med annan förbindelse när det finns tågförbindelser som klarar sträckan från centrum till centrum på 1-1,5 timmar. Samma aspekter kan läggas på Norrköping.  

Man skall dessutom ta i beaktande att EU säger att flyglinjer under 500 km skall läggas ned och ersättas med snabbtåg.  

Det rätta beslutet är att bygg bostäder på Bromma och lägga ned alla tänkta flygplaner under 500 km. Det kommer inte att fungera.

Nu pratas det fritt och brett om el-flyg och det verkar ha kommit på modet riktigt. Men precis som allt annat just nu så är el drift lösning för flyget och utan att se konkret på den energiförbrukning som finns under en transport med ett flygplan. Flyget är också förknippat med en statussymbol som förblindar folks verkliga seende på energikostnader och transportkostnader. En mental låsning som säger att det är ”finare” och man har en ”högre status att flyga” istället för att åka tåg. 

Ett räkne exempel.
Vi kan ta en mycket trafikerade linje Stockholm - Malmö som exempel.. Varje gång tankar B737-700 ungefär 3000 liter flygfotogen med densiteten 0,8 och därmed vikten 2400 kilo med energiinnehållet 42,8 MJ/kg vilket innebär att energiförbrukningen är 102 720 MJ för en timmes flygning med 150 passagerare 684,8 MJ/Pax eller med 534 km 1,28 MJ/km/pax. B737 väger 44,7 ton och lastar 40,4 ton varav 150 passagerare väger 15 ton. (teoretisk kvar för batterivikt ca 25 ton).

1 kWh = 3,6 x 10^6 Joule = 3 600 000 Joule eller 3,6 MJ 1 kg flygfotogen innehåller 11,9 kWh Ett batteri med den absolut senaste teknik klarar att hålla 370 Wh/kg. 1 timmas flygtid krävs 28 560 kWh eller 28 560 000 Wh som motsvarar 76,16 ton batterier Nu var det så att B737 lastade bara 40,4 ton minus vikt av passagerare i detta fallet, kvar fanns ca 25 ton. Batterierna skulle väga 76,16 ton. B737 skulle inte ens klara av att taxa ut och än mindre flyga. 

Detta är inget alternativ överhuvudtaget!  
Är det att hoppas på något mera förnyft i anslutning till flygets diskussioner?  

Troligen inte! 
Vi har en helt inkompetent infrastrukturminister som är så kåt på att flyga och visa sig viktighan struntar helt i miljön . Ett talande exempel var hans uttalande i SvD, beträffande flyget.

Infrastrukturminister Anders Carlgren. ”Jag har mycket liten flygskam att flyga idag!”   

En flygresa på 60 mil släpper ut 120 kg CO2
En tågresa på 60 mil släpper ut 1,2 kg CO2  

En faktor som är 100 ggr större. Frågan är om karln har någon skam alls!

EU säger att flyglinjer under 500 km skall läggas ned och ersättas med snabbtåg. 

Ett mycket förnuftigt förslag men som inte alls delas av Sverige.  

Vi får väl se när ordföranskapet för Sverige försvinner och Sverige kommer att bli utsatt för en enorm kritik. Inget land i EU begriper heller vad Sverige håller på med idag. Man har sagt nej till bidrag på 100 tals miljarder för att bygga ut järnvägen. Andra länder bygger alla ut järnvägen men inte Sverige, här skall satsas på landsvägen och flyget. De två sämta transportslagen och ligger inte alls i den miljövänliga satsningen som EU vill genomföra. Sverige befäster sin ställning som ett mycket svart får!

Ta del av vad 5 st flygexperter säger om elflyget .
Klicka på länken nedan den så kommer du direkt till bilagan          

5 flygexperter elflyget

EU:s direktiv är klara och entydiga.
Lägg ned alla flygförbindelser under 500 km. Bygg snabbtåg eller höghastighet istället. Mycket mera mijövänligt och energisnålt i förhållande till den framtida elflyget som inte alls kommer att fungera heller. Alla andra länder bygger men inte Sverige. Här skall man satsa på elflyg!! Detta är inte klokt!!    

Sverige skämmer ut sig internationellt och infrastruktur frågorna hanteras av en fullständigt inkompentent minister som borde ha fått sparken för länge sedan. Han har inget ansvar hur han hanterar skattepengarna och borde snarast ställas inför konstitionsutskottet och fråntas sitt ansvar.

Klicka på länken nedan så kan du ta ned hela denna sida som ett pdf dolument

denna sida som en pdf

Det finns även en större dokument som heter Infrastrukturen 2040. Du kan tanka ned hela dokumentet genom att klicka på länken nedan . Denna sia om flyget ingår i det totala dokumentet. 

felsatsningar 2050