InfraMag framtida magnetburna transporter

Höghastighetståg och lätt intermodal

I det glest befolkade Sverige räcker inte passagerarunderlaget till för att motivera en utbyggnad med höghastighetsförbindelser annat än mellan storstadsregionerna. Att även kunna ta lätt gods kan bidra till bättre ekonomi. Försäljning över internet växer snabb och skapar efterfrågan på snabba leveranser av paket direkt till kund.

-  Låt höghastighetståget frakta mindre gods och paket som kräver snabb leverans till kund
-  Tåget kan förses med plats för små containrar som kliver på och av tåget lika snabbt som passagerarna
-  Internet försäljningen skapar stora mängder av små sändningar som ska nå kunden under helst samma dag

Ovan en bild där hela tåget består av gods

Vår flexibla lösning med en plattform tillåter blandade tåg med såväl passagerare som gods. Pakettransport kan ge intäkter för att investera i en snabb tågförbindelse där passagerarantalet inte räcker till.

Blandat tåg med person och gods

På webbsidan, CCT.se, presenteras en lösning med en automatiserad process för hanteringen av speciella lätt-containers för höghastighetståg. Vi har utvecklat en enkel teknik med ”Myran” för att lasta av och på containrar från tåget till stationen/terminalen. En animering av omlastning av containrar visas om du klickar på videon nedan.