AMCCT AB
CCT Carcontrain
Steel-Line
OPS-Infrastrukture

Bilden visar hur tekniken samverkarn med naturen

Av bilden framgår hur den framtida tekniken att förflytta sig inte behöver komma i konflikt med människan och naturen. De kan på ett betryggande och enkelt sätt samverka får bådas bästa.

INFRAMAG VÅRT NYA SÄTT ATT FRAMFÖRA FORDON I DET NÄRMASTE FRIKTIONSFRITT

Här elimineras den rullfriktion som har en stor betydelse idet lägre hastigheterna och som finns i princup under 90 km/h. Det betyder att alla vägtransporter har stora kostnader för att förflytta fordon. Denna typ av utrustning eliminerar i stort sett hella rullfriktionen vilket starkt reducerar kostnaden för transport på räls, eller rättare sagt magnetbärning. Systemet är patentsökt.

Fordonen bärs upp av magneter på var sida av stålbrobanan och det finns även magneter på översidan av den vinge som går ut från fordonen och bär upp hela fordonet.

Magneterna är av permanentmagneter och de har alltid sin styrka kvar i bärförmåga. De förlorar 10% av sin förmåga på 100 år. Det ger att magnetbärningen kommer alltid att fungera för lång tid

IM MODULEN ÄR GEMENSAM FÖR HELA SYSTEMET (TEKNIK)

På IM modulen kan valfri påbyggnad placeras och IM modulen bildar basen för alla transportutrustningar.

På IM modulen finns en boggi placerad och den har två funktioner:

Dels så styr den IM modulen genom att den har kontakt med rälsen som finns på brobalkarna. Kontakten behövs för att kunna förflytta IM modulerna.

Boggin är höj och sänkbar för att kunna anpassa det tryck som erfordras mot rälsen för att kunna drivas framåt/bakåt.

Systemet kräver att magnetbanan har en snäv tolerands och det kan endast uppnås med stålbrobanor.

HELT SÄKERT ATT ÅKA MED INFRAMAG TÅG

Tåget och framdrivningens utformning gör att tåget är helt säkert att åka med. Det kan inte spåra ur vilket ger en utomordentlig säkerhet för passagerana.

Vi kan bygga lätta snabba tåg och som ser till passageranas trivsel ombord på tåget. Det skall vara en angenäm upplevelse att åka med tågen. Det kommer att ställa stora krav på de aerodynamiska förhållanden för tåget.

Magneterna håller tåget uppe och det kommer att gå mycket tyst vilket kommer att bidra till en angenäm åkupplevelsen.

En annan fördel med InfraMag i jämförelse med konventionella magnettåg är att det bildas ingen luftkudde under tåget då det är öppet mellan spåren och där luften kan finna sig väg bort. Lika kommer att ske med snö som faller på spåren kan naturligt avlägsnas genom utrymmet som finns tillgängligt

MYCKET ARBETE KOMMER ATT LÄGGAS NED PÅ UTFORMNINGEN AV TÅGEN INVÄNDIGT FÖR PASSAGERARANS TRIVSEL OMBORD

En resa med våra tåg skall vara en njutbar upplevelse. Du kan lugnt samtala med personer och eftersom tågen vilar på en magnetkudde kommer du inta att känna av att du åker. Bara genom att se ut genom fönstren blir du varse om att tåget förflyttar sig.

Den bild som visas får nog anses gälla för tåg upp till 300 km/h. Talar vi om hastigheter på 4 - 600 km/h kommer det att ställa lite annorlunda krav men vi kommer inte att ge avkall på passageranas trivsel.

Vi kommer att återkomma med utkast till framtida tåg och när vi har kommit igång med att utveckla InfraMag i full skala.

MED IFRAMAG TEKNIKEN ÖPPNAR SIG MÖJLIGHETEN ATT KÖRA MYCKET SNABBA GODSTÅG.

Det finns möjligheter att skapa morgondagens transportsystem för gods som kan åka fram i 350 km/h vilket öppnar helt andra möjligheter för att lägga upp rationella godstransporter.

Baseras transporterna på containern så kan man integrera vårt system för att hantera omlastningarna horisontellt och dessutom helt automatiskt. Industrin får tillgång till ett snabbt godssystem för sina in- och uttransporter. Vi är ett avlångt land och trasporterna betyder mycket för den internationella konkurransen.

Här kan vi nu bygga upp ett transportsystem som stärker upp industrins möjligheter i alla delar av landet. Vi får en snabb infrastruktur som dessutom har låg energiförbrukning och utsläppen av CO2 är i det närmaste noll.

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.