Du kan alltid nå oss genom den här informationen

Nedan återfinns mobilnummer till 2 av de personer som finns kopplade till 
InfraMag AB. 

Samma sak gäller med emejl. Den personliga emejlen finns bredvid  respektive persons bild.

Vi var tvingad att ta ned kontaktformuläret.

Sten Lövgren

CEO, innovatör, lång erfarenhet inom området och med ett flertal patent.

Mobil: 0704 222 100
Mejl: sten@amcct.se

Thomas Nyman

Civilingenjör också med lång erfarenhet inom området. En mycket duktig konstruktör.

Mobile: 072 210 64 67
Mejl: thomas@amcct.se

Vi hade här ett kontakt formulär man var tvingad att ta bort det

Vi hade här ett kontaktformulär för att enkelt komma i kontakt med oss. Vi var tvingade att ta bort det efter att vi fått några konstiga svar med utpressningsförsök via Bit-coin. Det är synd att det finns så många fula fiskar på nätet som förstör för andra.

Sten / InfraMag teamet

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.