Extremt kort byggtid!

C:a 5 år för hela Sverige förhandlarnas järnvägsutbyggnad

*  Bygge med moduler tillåter att arbetet kan starta samtidigt på ett stort antal platser och endast                                                betongfundamenten till pelarna gjuts på plats
*  Lätta brobalkar 35 ton och pelare är enkla att transportera till byggplatsen
*  Flera tillverkare kan engageras för produktion av moduler
*  Beprövad teknik och material

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Några bilder som visar olika stadier i byggnationen av en ny tågbana

Öppen för trafik

Det beräknas att arbetslag kan färdigställa 4 x 30 m höghastighetsbana per skift vilket ökar banlägden med 120 m för varje dag eller skift som arbetena pågår.

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.