INFRAMAG för framtida magnetburna transporter

Den svenska marknaden förstörd

Går det att komma fram med utvecklingsprojekt i Sverige idag?

Nej, det är i stort sett omöjligt, om det handlar om järnvägen! Men även andra områden berörs och Sverige är illa ute då det gäller den fortsatta initiativ förmågan och ide rikedom, som har varit en stor tillgång. Det är slut med dom dagarna!

Vi har tre myndigheter som delar ut medel till forskning och utveckling. Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

Vad vi har konstaterat att när det gäller innovationer inom Transport och logistik, att staten tillsammans med, FFI styr över hela utvecklingen. FFI står för Fordonsteknisk Forskning och Innovation. Det kom till efter att den dåvarande regeringen 1994 gjorde en donation till fordonsindustrin om 500 miljoner per år om dom satsade lika mycket. Detta pågår fortfarande och staten har hittills gett bilindustrin många miljarder. En total skam för hela Sverige! Hur är detta möjligt med beaktande att vi nu är EU medlemmar. Man bör göra EU uppmärksam på situationen! 

Vad värre är, att inom dom tre myndigheter finns nu speciella avdelningar som går under benämningen FFI. Det betyder att den starka lobby organisationen som tillhör lastbilarna sitter med veto rätt inom dom tre myndigheterna och kan så styra vilka projekt som skall tilldelas medel. Detta är en skandal av stora mått och borde inte förekomma alls. De avdelningarna skall omgående avlägsnas från beröra myndigheter.

Vad har detta fått för konsekvenser?

Tillsammans med den nuvarande svenska regeringens inkompetens så kommer vi nu att erhålla EU:s dyraste transportkostnader och vi har placerats som ett svart får inom EU. Det kommer att göra att Sverige kommer att avindustrialiseras och vi kommer att erhålla stora problem för svensk industri. Framtidsutsikterna är riktigt mörka och dystra. Vi var förut ett land i framkanten men är nu siste i klassen och vi får skämmas idag. 

Vi har baserat på ovanstående erfarenheter tagit beslut om att lägga intressanta sidor, med nya utvecklingar, under aktiveringskod, för att komma åt informationen som berör framtida produkter. På detta sätt kan vi hålla kontroll på vilka som kan ta del av informationen från oss. 

Är du intresserad av att ta del av informationen, får du skicka till oss ett mejl där du beskriver vem du är, och varför du skall kunna erhålla information som finns på respektive sida. Vi tillåter oss att enhälligt besluta om tilldelning av koderna.