InfraMag framtida magnetburna transporter

RESTIDER för InfraMag tåg mella​n Norrköping och Malmö

Snabba persontransporter mellan orter kräver att stationerna ligger centralt i städerna. Annars måste resenären byta färdmedel ytterligare minst en gång till vid start och mål, vilket förlänger restiden väsentligt. Det går att behålla nuvarande stationer, även då de nya spåren vilar på pelare. Lika viktigt för att förkorta restiden är att tågen inte behöver vänta på godståg på spåren. Idealet är att ha skilda spår för person- och godståg. 

Tiden det tar med tåg från en ort till en annan beror inte enbart på dess hastighet. Trafikverket gör regelbundna undersökningar hur stora förseningar som drabbar resenärer och gods. Här uppräder allt från elavbrott, signalfel, stulna ledningar, bromsfel, kollisioner med djur eller annan trafik, till snöhinder, blöta löv och köbildning på spåret

Hur lång restid tar tågresan mellan olika orter med InfraMag tåg?
Tiderna för AMCCT-tågen är beräknade så att start och bromssträcka är inräknade liksom ett stopp på 2 minuter per station. Tågets hastighet har satts till 450 km/h

Utbyggnaden av spåret​ till ​Malmö från Norrköping. 

En helt nydragen linje enligt följande;

Norrköping
Västervik
Oskarshamn
Kalmar
Karlskrona
Kristianstad
Ystad
Trelleborg
Malmö

Avgår Ank Direk-tåg Tesla Flyget
Norrk. 08.00 Västerv 08.20 08.00 08.00 Finns inget alternativ
Västervik 08.22 Oskarsh 08.32 Med distansavstång påmax 250 km
Oskarsh 08.35 Kalmar 08.47 Minst 2 h för uppladdning av batterier
Kalmar 08. 49 Karlskr 09.03 Med anslutningar i båda ändar på sträckan
Karlskr 09.05. Kristianst 09.23 Talar vi kanske om 4 h
Kristian 09.25 Ystad 09.38
Ystad 09.41 Trellebo 09.43
Trelleb 09.46 Malmö 09.52 09.29 14.40 plus lunch och laddpaus

Det finns idag inget flyg som klarar av att flyga hela sträckan. Man pratar om plan som har en räckvidd på 250 km och 50 passagerare skall finnas om 3-4 år. Flyget är idag inget alternativ varför det kan läggas ned helt och hållet.