InfraMag framtida magnetburna transporter

InfraMag tåg mellan Göteborg - Oskarshamn

InfraMag tågen har en hastighet av 450 km/h  och i de tider som finns angivan inkluderar det start- och bromstider samt 2 minuters uppehåll per station. Det finns också angivet en tid för en direktlinje. 

Sammanställning mellan Göteborg - Oskarshamn

Får ses som ett förslag på de möjligheter som ligger för att bygga en höghastighetsjärnväg.

Avgår Ank. Direkt-
tåg
Tesla  Flyget
Gtbg 08.00 Borås 08.11 08.00 08.00 08.00
Borås 08.13.15 Jönk. 08.26 08..50 
Transfer 
buss till Landvetter incheckning
Jönköpng 08.29.o Nässjö 08.37 Mellan-landning,
finns ingen flygplats. Planets räckvidd 250 km. 1 h laddtid. Inget alternativ
Nässjö 08.40 Oskarsh. 09.01 08.44 11.45 -----------

Sammanställning av resultaten av tidsåtgången för respektive anslutning

Förbindelse från Malmö

Sträcka Hög
hastighets
järnväg
Direktlinje H-tåg Tesla Flyget
Gtbg-Oskars-hamn 1 h 21min 44, min 3 h 45 min Buss till flygplats 25 min , incheckning 15 min 1:a flygtid 30 min laddning 1 timma Finns inga flygplatser. Inget alternativ.

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Göteborg och Oskarshamn