InfraMag framtida magnetburna transporter

InfraMag tåg mellan  Sundsvall - Trondheim linlje 4

Tåget och tidplanerna är kalkylerade efter en hastighet på 450 km/h. Banan är dubbelspårig och har anslutande förbindelser i Ånge och i Östersund. I östersund möter indalsbanan uppoch i Ånge kommer linjen från Gävle att möta upp. Linjen till Gävle är enkelspårig. Anknytningen av inlandsbanan sker mot en enkelspårig linje idag men kan  byggts ut rejält och kan i ett kommande utförande vara dubbelspårig. 

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim

Linje 4 kommer att trafiker följande stationer.
Sundsvall               *anslutande förbindelser
Ånge
Östersund              * anslutande förbindelser
Järpen
Åre 
Storlien
.
.
Trondheim

Avgår Ankommer
Sundsvall 08.00 Ånge 08.16
Ånge 08.18 Östersund 08.36
Östersund 08. 38 Järpen 08.50
Järpen 08.52 Åre 08.57
Åre 09.00 Storlien 09.05

Skall man passa in anslutningen från Gävle så kan tåget från Sundsvall avgå betydligt senare eller att tåget från Gävle avgår tidigare.