InfraMag framtida magnetburna transporter

InfraMag tåg mellan Stockholm - Oslo

InfraMag tågen har en hastighet av 450 km/h  och i de tider som finns angivan inkluderar det start- och bromstider samt 2 minuters uppehåll per station. Det finns också angivet en tid för en direktlinje. 

Det skall på en gång sägas att det finns flera alternativa vägar att dra trafiken till Oslo. Vad som sedemera kommer att avgöra dragningen lämnar vi i denna redogörelse utan hänvisar till ett förslag. 

Sammanställning Stockholm - Oslo

Avgår Ank Direkt-
tåg
Stockh 08.00 Södertä 08.08 Stockh 08.00
Södertä 08.10 Esklist 08.20
Esklist 08.12 Arboga 8.20
Arboga 08.22 Örebro 08.30
Örebro 08.32 Kristineh 08.44
Kristineh 08. 46 Karlstad 08.54
Karlstad 08.57 Arvika 09.04
Arvika 09.06 Oslo 09.27 Oslo 09.11

Tider med Tesla bil och med flyg

Tesla Flyget
Avgår 08.00 Tidräkning 08.00
Anslutning 0.35
Avgår 08.35
lunch 0.30 Ankommer 09.10
Effektiv bilfär 6.38 Laddning 1.0
Oslo 15.08 Avgår 10.10
Ankommer 10.45
Busstransfer 0.35
Framme 11.20

Att åka bil till Oslo från Stockholm är inget effektivt
alternativ. Tar hela 7 timmar och 8 minuter.

Att åka flyg med de flygplan med eldrift som finns till förfogande 
är heller inget alternativ. De måste mellanlanda för att ladda 
batterierna, eller byta batterier. Tar 3 timmar och 20 minuter.

Tar man däremot direkttåg till Oslo så tar det 1timma och 
11 minuter
och du kan utnyttja tiden för arbete till 100%.

Resultat: Tåget är det enda riktiga alternativet.

Anm: Flyget har idag endast presenterat flyg med en prestanda på 
50 passagerare och en räckvidd på 250 km och med en flyghastighet 
på 500 km/h. 

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Oslo. Dert går att öra ett antal lösningar på denna linje.