InfraMag framtida magnetburna transporter

InfraMag tåg mellan Stock​holm - Göte​borg

InfraMag tågen har en hastighet av 450 km/h  och i de tider som finns angivan inkluderar det start- och bromstider samt 2 minuters uppehåll per station. Det finns också angivet en tid för en direktlinje. .

Sammanställning Stockholm - Göteborg

Det skall på en gång sägas att det finns flera alternativa vägar att dra trafiken till Göteborg. Vad som sedemera kommer att avgöra dragningen lämnar vi i denna redogörelse utan hänvisar till ett förslag. 

Avgår Ank. Direkt
tåg
Stockh 08.00 Södertä 08.08 Stockh 08.00
Södertä 08.10 Norrköp 08.30
Norrköp 08.32 Linköp 08.39
Linköp 08.42 Jönköp 09.02
Jönköp 09.03 Borås 09.16
Borås 09.18 Göteb 09.29 09.05

Tider med Tesla bil och med flyg

Tesla Flyget
Avgår 08.00 Tidräkning 08.00
Anslutning 0.35
Avgår 08.35
Ankommer 09.10
Effektiv bilfär 4.52 Laddning 1.0
Göteborg 12.52 Avgår 10.10
Ankommer 10.45
Busstransfer 0.35
Framme 11.20

Att åka bil till Göteborg från Stockholm är inget effektivt
alternativ. Tar 4 timmar och 52 minuter.

Att åka flyg med de flygplan med eldrift som finns till förfogande 
är heller inget alternativ. De måste mellanlanda för att ladda 
batterierna, eller byta batterier. Tar 3 timmar och 20 minuter.

Tar man däremot direkttåg till Göteborg så tar det 1 timma och 
5 minuter
och du kan utnyttja tiden för arbete till 100%.

Resultat: Tåget är det enda riktiga alternativet.

Anm: Flyget har idag endast presenterat flyg med en prestanda på 
50 passagerare och en räckvidd på 250 km och med en flyghastighet 
på 500 km/h.