Nyheter som kan beröra InfraMag AB

Info 1
Tillsammans med en internationell stor entreprenör håller det på att plockas fram dynamiska beräkningar över de stålbrobanor som finns presenterade inom AMCCT AB.

Info 2
Tillsammmans med Luleå Tekniska Universitet kommer de att medverka med sin kompetens för att föra projektet vidare, Omfattar både AMCCT AB och Inframag AB. Projektet beräknas pågå under 3 år. Dessutom kommer 1 - 3 examensarbetare att finnas med i projektet.

Info 3
Under hösten kommer diskussioner att genomföras med tåg och vagntillverkare med inriktning på vår inframag lösning.

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.