Rullmotståndets stora inverkan

Rull- och luftmotståndet har en mycket stor betydelse för energiåtgången under transport med tåg och lastbil. Dessa motstånd är både hastighets- och viktberoende. Motstånden ökar med ökad hastighet och tyngd på fordonen. Här redovisas några basfakta och en jämförelse görs mellan järnväg och lastbil. Ser man till den förbrukade energin för framdrift så borde alla transporter utföras med järnväg.

Rullmotståndets stora inverkan

Här kan hitta det dokument som visar rullmotståndets stora inverkan

Vi har sammanställt ett enkelt dokument som i text förklarar för dig vad som sades på den korta filmen som visades. Det är helt klart att ser man till den fördrukade energin skall alla medeldistans och långa transporter ske med järnväg. Något annat är inte försvarbart och inte heller eknonomiskt motiverade. Endast kortare distributionssträckor skall utföras med lastbilar.

hämta dokumentet

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.