InfraMag mellan  Stockholm - Haparanda - Helsingfors ​Stockholm - Åbo - Helsingfors med InfraMagexpressen

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

En snabb höghastighetsbana som går runt bottenviken och binder ihop Sverige och Finland. Den skulle bilda stommen i ett framtida höghastighetsnät för persontransporter som täcker in kustlandskapen i Sverige och Finland. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan och en tabell över total restid.

Det betyder att åker jag 07:00 från Stockholm så är jag i Helsingfors redan 13:09. Betyder också att tåget hinner vända i Helsingfors och tillbaka till Stockholm under samma dag. Tågets enkel resa är 6 timmar och nio minuter. Avgår tåget från Helsingfors 14:00 så är tåget tillbaka i Stockholm 20:09 på kvällen. Dessutrom stannar tåget för att både hämta och lämna passagerare på flera ställen under resan. Det blir en mycket hög service nivå på trafiken efter linjen. Den kommer att attrahera många resenärer och det kommer att få tillföljd att inrikesflyget kan helt läggas ned för flera destinationer

Sammanställning Stockholm - Åland  -Helsingfors

InfraMag
450 km/h
19 stopp
6 h 09 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm och Helsingfors

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.