InfraMag tåg mellan Stockholm -Åland - Helsingfors

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i persontransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för persontransporter.

En snabb höghastighetsbana som går direkt mellan huvudstäderna i Sverige och Finland. Passerar Åland på vägen. Höghastighetsjärnvägen går både i tunnel under bottenviken men också på broar. Vi har skisserat på ett möjligt upplägg och du finner den skissen nedan.

Det betyder att åker åker du 08:00 från Stockholm så är du i Helsingfors redan 9:38 med den snabbaste förbindelsen. Betyder också att tåget hinner göra många turer, tur och retur resor, under dagen. Stannar dessutom på både Norrtälje och Arlanda.

Det finns också förslag på en snabblinje mellan STOCKHOLM - HELSINGFORS som går runt hela bottenviken och den hittar du här

Sammanställning Stockholm - Åland  -Helsingfors

InfraMag
450 km/h
4 stopp
1 h 38 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Stockholm Åland och Helsingfors

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.