InfraMag tåg mellan  Sundsvall - Trondheim

Hastigheter upp till 320 km/h kan gälla för vanliga tåglösningar. Det bör påpekas för att få effektivitet i personstransporterna så bör dom trafikera en egen höghastighetsbana. De stationer som skall finnas efter banan har inte samma destinationer som för godstransporter.

Sammanställning Sundsvall - Trondheim

SJ och NSB InfraMag
Blandat 450km/h
Blandat 6 stopp
ca  6 tim + väntetider 1 tim 35 min

Kartan visar den tänkta förbindelsen mellan Sundsvall och Trondheim

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.