InfraMag framtida magnetburna transporter

Anslutning till olika terminaler 

Vad som ikännetecknas av terminalerna är att de alla ligger en våning upp och ligger på centrala destinationer. Man skall kunna resa från centrum till centrum utan att det skall finnas några mellanresor däremellan. Hela resan förlorar väldigt mycket tid om en anslutningsresa måste göras.

Bilden nedan kan generellt sägas gälla för alla stationer utmed hela bannätet. 

Olika terminaler beroende på den trafik som finns för att fylla uppgiften på de efterfrågade transporterna

En enkel terminal eller stop för tåget på enlinje ingen mötande trafik finns utan tåget går ensamt i båda riktningarna. Det går fram och tillbaka under den tidsperiod som erfordras för att tillrätta lägga sträckan.

En enkel terminal men där tåget kan komma avpå ett sidospår. En skyddsväg finns till det genomgårnde spåret för att inte påstigande eller de som väntar på att komman ombord på tåget på stationssp¨året skall bli påverkade.

En terminal som påminner om den ovanstående men med möjligheter till att ha olika perronger för den separerade trafiken

En mycket effektiv terminal där det finns möjligheter att låta trafiken i båda riktningarna komma av spåret. Här kan trafiken även passera i full fart på de genomgående spåren. En skyddsvägg sertill att inte de väntade passagerarna påverkas av desnabbt passerande tågen på centrumspåren.

Nedan ett bildmontage från Göteborg