InfraMag framtida magnetburna transporter

Framtiden finns runt hörnet, vill du åka med?

Resan går snabbt och är en tyst och njutbar upple​velse!

Du får en angenäm transport genom ett oförstört landskap och du njuter av att färdas snabbt genom ett vacket landskap, medveten om att du inte förbrukar mycket energi hellet. Sedan kan man ha aspekter hur fort man kan behöva åka? Vi ser att kostnader för att övervinn​​a luft motsåndet, som är den avgörande faktorn när man skall åka fort, ökar väldigt mycket och kanske skulle man sätta en gräns för transporter över 400 km/h. Framtiden är din! 
DETTA ÄR INFRAMAG!

Resan går snabbt och är en tyst och njutbar upple​velse! InfraMag tåget passerar genom vår natur och resan blir en upplevesle och den är även skonsam mot den miljö som den passerar igenom. Du blir närmare vår älskade miljö och du känner en positiv upplevelse. Du blir ett med naturen!