Ingen fri forskning

Hur kan staten tillåta detta och att det fortfarande pågår? År 1994 gjorde dåvarande regeringen en regeringsdeklaration där man sköt till 500 miljoner per år till lastbilsindustrin om fordonsindustrin sköt till motsvarande belopp. Därmed bildades FFI (Fordonteknisk Forskning och Innovation, skall ta tillvara fordonsindustrins intressen).

Denna utbetalning har sedan fortsatt varje år till den välmående lastbilsindustrin.

Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova

Vi har tre myndigheter som skall hantera ansökningar om stödbelopp till forskning och utveckling inom området transport och logistik.

Idag är denna hantering absurd då lastbilarna lobby organisation har sett till att inom de tre verken finns en avdelning som just heter FFI.

Det är ett smart drag av lastbilsidan att på detta sätt få kontroll över de ansökningar som kommer till de tre verken och att man dessutom kan påverka de beslut som skall tas.

Hur kan detta vara möjligt att staten accepterar detta. Det finns åtskilliga mycket bra projekt inom järnvägsforskning som har fått avslag med mycket konstiga motiveringar.

Här har man tillåtit att FFI har medverkat och styrt de projekt som skulle kunna få medel och vilka som har avslagits på FFI:s rekommendationer. SKANDAL!

Summerat och råd till politikerna!

Stoppa genast den årliga utbetalningen på 500 miljoner. Den kan utnyttjas till något bättre än att stoppa den till lastbilsmaffian.

Avveckla FFI avdelningrana på de tre myndigheterna Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova. Dom har genom åren kraftigt snedvridigt forskningen till lastbilarnas fördel och kraftigt reducerat utveckllingen på järnvägssidan.

Detta borde helt klart vara ett uppslag för "Uppdrag granskning!"