Vi bygger framtidens järnväg på pelare var som helst

En tågbana på pelare ger stora fördelar. Risken för olyckor mellan tåg och djur, människor och andra fordon är minimal. Alla aktiviter kan fortgå under spåren (se bilder nedan) i samhällen såväl som på landsbygden och i skogen. Stationer i städernas centrum gör det enkelt för resenärer att stiga på eller av tåget.

Tågbana på pelarpar på landsbygden

På landsbygden byggs varje spår på sin egen pelare

Ett nästan opåverkat landskap för markägaren efter att brobanan är färdigbyggd

Djur och människor kan fortsätta livet som vanligt

På vintern faller snön ned mellan brobalkarna ned till marken

Av bilden framgår att ingreppet i naturen och landskapet är litet och även i den natursköna fjällvärden passar brobanorna in.

Tågbana på enkelpelare i stad och i samhällen

De två spåren vilar på en gemensam tvärbalk som i sin tur vilar på en kraftig pelare. Lämpligt i stadsbebyggelse där tågen har låg hastighet.

Tågbanan har liten åverkan i stadsbebyggelsen och minimal påverkan på folkliv och trafik

Tågbanan smälter in i stadsmiljön

Den blir en naturlig del i stadens utförmning och i stadens kommukationer med omvärlden.

En enkel modell som visar en höghastighetsbana i stadsmiljö

Det går att dra in höghastighetsbanan en nivå upp och erhålla erfordeliga kontaktpunkter med den lokala trafiken

Blog för InfraMa​g

Vi arbetar med en blog sida som skall klara av att kommunicera med omvärden över internet. Här kommer det att vara möjligt att kommuniera allt som står på hemidan inframag.se. Vi har valt denna lösning för att hålla nere den informativa sidan inframag till ett minimum för att det skall vara lättare att ta åt sig all viktig information som finns där. 

Vi beräknar att blog sidan skall finnas uppe senast den 30 september.